Utsikt fra Vestlandsfjellet

Padletur i Båhus

I disse koronatider har vi ikke fått holdt noe årsmøte, men etter en rask samtale med formann, Magne Rustad, ble vi enige om at vi beholder samme kontingent som i fjor, kr. 200,-.

Hvis du er interessert i å være medlem av og å støtte opp om hytteofreningen og det arbeidet som blir gjort i foreningen regi, så vennligst betal inn på

konto nr. 0530.48.53818.

Ha en god hyttesommer

Med vennlig hilsen

Ole Jonny Nordby
kasserer.

Velkommen til Bjonskog Hytteforening

Dette skal være en informasjonskanal for Bjonskog Hytteforening.
For at dette skal være en fungerende hjemmeside så er vi helt avhenging av dine innspill og forslag til saker av allmenn interesse.
Hva skjer på Fjorda?

Vet du noe som det er nyttig for oss andre å vite?

Har du spesielle fotomotiver fra Fjorda du ønsker å dele, så ta gjerne kontakt med oss.

SEND GJERNE E-POST

TRENGER DU HJELP PÅ HYTTA?

Vi er heldige å ha tilgang til vår egen «altmuligmann», som påtar seg de fleste oppdrag. Han er også oppsatt med gravemaskin, så litt tyngre oppgaver er ikke noe problem.
Snekring – muring – graving – grusing – mailng – oppfyring av hytte – måking av hyttetak – trefelling – oppsyn med hytta……..+ mange andre ting.

Ta kontakt med Ingolf Sevaldrud på telefon 915 77 340 eller 613 38 152

FISKEKORT

Husk at alt fiske er forbudt fra og med 20. september til og med 31. oktober p.g.a. fredningsbestemmelser.
Alle som fisker i Fjorda er pliktig til å ha fiskekort.
Husk at et fiskekort kun gjelder for den personen det er utstedt til.
inatur.no
Du kan også kjøpe fiskekort hos Joker i Bjoneroa og Vestland Kanoutleie.

JOKER i Bjoneroa har gode priser på propan. Bare et tips.