Utsikt fra Vestlandsfjellet

Padletur i Båhus

Hei
Jeg vil gjerne minne alle som ikke har betalt kontingent til hytteforeningen om å melde seg inn og betale kontingenten.
Hytteforeningen bruker penger på å oppgradere klopper, merking av stier og rydding. Vi ser hvor mange det er som bruker området for rekreasjon og påfyll av nye krefter, og vil gjerne at vi skal ha økonomi til å forsatt holde området i stand til å dekke dette behov.
Jeg vil derfor oppfordre alle med hytte i området å støtte opp om foreningen vår.
Kontingenten ble vedtatt på årsmøtet i april til forsatt å være kr. 200,-

Kontingenten kan betales til konto nr. 0530.48.53818

Til slutt vil jeg få ønske alle en fin sommer..
Hilsen
Ole J. Nordby
kasserer

Velkommen til Bjonskog Hytteforening

Dette skal være en informasjonskanal for Bjonskog Hytteforening.
For at dette skal være en fungerende hjemmeside så er vi helt avhenging av dine innspill og forslag til saker av allmenn interesse.
Hva skjer på Fjorda?

Vet du noe som det er nyttig for oss andre å vite?

Har du spesielle fotomotiver fra Fjorda du ønsker å dele, så ta gjerne kontakt med oss.

SEND GJERNE E-POST

TRENGER DU HJELP PÅ HYTTA?

Vi er heldige å ha tilgang til vår egen «altmuligmann», som påtar seg de fleste oppdrag. Han er også oppsatt med gravemaskin, så litt tyngre oppgaver er ikke noe problem.
Snekring – muring – graving – grusing – mailng – oppfyring av hytte – måking av hyttetak – trefelling – oppsyn med hytta……..+ mange andre ting.

Ta kontakt med Ingolf Sevaldrud på telefon 915 77 340 eller 613 38 152

FISKEKORT

Husk at alt fiske er forbudt fra og med 20. september til og med 31. oktober p.g.a. fredningsbestemmelser.
Alle som fisker i Fjorda er pliktig til å ha fiskekort.
Husk at et fiskekort kun gjelder for den personen det er utstedt til.
inatur.no
Du kan også kjøpe fiskekort hos Joker i Bjoneroa og Vestland Kanoutleie.

JOKER i Bjoneroa har gode priser på propan. Bare et tips.